Οροπέδιο Μουσών – Κακόσκαλα – Σκολιό – Άγιος Αντώνιος – Μεταμόρφωση – Σταυροϊτιές – Οροπέδιο