Παλαιόχωρα – κορυφή Χολομώντα – Ταξιάρχης – Φάρμα – Εναλλακτική 2