Παροικιά – Δήλιο Ιερό – κορυφή Κόρακας – Κολυμπήθρες – Μονή Δέτη – Περιβαλλοντικό Πάρκο