Παροικιά – Πέρα Παναγιά – Μονή Θαψάνων – κορυφή Άγιοι Πάντες – Λεύκες – Μάρπησσα