Πεντάλοφος – κορυφή προφήτης Ηλίας – Σκοτωμένο Νερό – Βυθός