Πραματάρι – Στραβοπόταμος – Μπέλα – προφ. Ηλίας – Καντάστι