Τραπεζίτσα – άγιος Αθανάσιος – κορυφή Αϊμηνάδια – Κόνιτσα