Υδατογέφυρα Καβάλας – Δρόμος του Νερού – Ρέμα Παλιάς Καβάλας