Χρώμιο – κορυφή Ντρισινίκος – καταφύγιο Τσάμια – Μεσιανό Νερό – Χρώμιο