Χώρα – κορυφή Καλόβουλος – Μικρός Μουρτιάς (επικίνδυνη κατάβαση στον Κόκκινο Φάρο)