ΨΕΡΙΜΟΣ – ΛΟΥΚΑΝΙΚΙ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΡΑΦΙΩΤΙΣΣΑ – ΑΥΛΑΚΙ