3-5 Πηγάδια – κορυφή Τσανακτσής – περιοχή Σιδεράκι – Παρχάρ