ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ 4ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

02-10-22

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΛΙΒΑΔΑΚΙ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Ζήκου Κώστας

Μπατζάκης Νίκος

  Α’ ΟΜΑΔΑ

από Πριόνια (1.050) – Λιβαδάκι (2.100)

Απόστ. μετ’ επιστρ.: 16,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.170 μ. 

ώρες πορείας: 7-8,        Β.Δ.: 2-3

  Β’ ΟΜΑΔΑ

από Πριόνια (1.050) – ράχη Μελιτζάνη (1.700)

Απόστ. μετ’ επιστρ.: 7,5 χλμ., Υ.Δ.: +-850 μ. 

ώρες πορείας: 4-5,        Β.Δ.: 1-2

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

09-10-22

ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΙ:

Παναγιώτης Τσιλιμιγκάκης

Νίκος Πιπιλιαγκόπουλος

 

  Α’ ΟΜΑΔΑ

από Αγ. Αναστασία (1050)-Καλόγερος (985)-Ομβριανός (1006)-προφ. Ηλίας (956)-Γαλάτιστα (440)

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Απόστ.: 17,5 χλμ., Υ.Δ.: +1260, -1190 μ. 

ώρες πορείας: 6-7,        Β.Δ.: 2

  Β’ ΟΜΑΔΑ

από Λιβάδια (800)-Ομβριανός (1006)-προφ. Ηλίας (956)-Γαλάτιστα (440)

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Απόστ.: 10,0 χλμ., Υ.Δ.: +500, -850 μ. 

ώρες πορείας: 4,        Β.Δ.: 1

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

16-10-22

ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΙ:

Ξανθόπουλος Παναγιώτης

Βλαχοπούλου Φανή

  Α’ ΟΜΑΔΑ

από Χρώμιο (950)-Ντριστινίκος (1866)

Απόσταση: 10,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1200 μ. 

ώρες πορείας: 5-6,        Β.Δ.: 2

Β’ ΟΜΑΔΑ

από Χρώμιο (950)-Μεσιανό Νερό (1160)

Απόσταση: 9,0 χλμ., Υ.Δ.: +-700 μ. 

ώρες πορείας: 4,        Β.Δ.: 1

 

                                                                    ΒΕΡΜΙΟ

                                                                    ΤΡΟΥΛΟΣ

                                                            ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ

   ΚΥΡΙΑΚΗ

      23-10-2022                         από 3-5 Πηγάδια (1440) – Τρούλλος (2013) –       

                                                             προφ. Ηλίας (1930)

                                                      Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η     Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η

                                                   Απόστ.: 10,0 χλμ., Υ.Δ.: +-750 μ. 

                                                               ώρες πορείας: 4-5

                                                                         ΑΡΧΗΓΟΙ:

Παναγιώτης Κυριακόπουλος

Κουτσούκης Αλέξανδρος

 

                                                          

 

 

 

από

ΤΕΤΑΡΤΗ

26-10-22

ως ΚΥΡΙΑΚΗ

30-10-22

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα

ΑΡΧΗΓΟΣ: Δ.Σ.

Ημερομηνία δημοσίευσης άρθρου: 09/21/22 10:06 ΜΜ